Festa del flabiol - 08 Fotos: 
Josep Cardona i Mon Cardona
 
 
 
concert al teatre del centre