Afinació, tabulatura, etc.

L'afinació

La gran majoria de FLABIOLS es troben afinats en FA (brillant o normal), encara que s'en troben en altres afinacions com RE, MIb, MI, FA#, SOL, SOL#.

En l'actualitat s'en construeixen en gairebé tots i hi ha algunes investigacions amb força èxit de construir-ne tota la gama: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO.

La música del flabiol s'escriu en clau de Sol i una octava més avall del seu so real. A Catalunya es considera un instrument transpositor i quan un FLABIOLAIRE llegeix una partitura, el so que en resulta és una 11a. justa superior.

L'extensió

Si considerem els afinats en FA com estandard, l'extensió que generalment podem obtenir (en to real) és des del LA-4 (FA-4 tocant amb dues mans) al RE-6. En instruments perfeccionats es pot arribar fins al LA-6.

La tabulatura


Menú