Flabiol de claus

Els flabiols de claus, també anomenats "de cobla" són l'evolució dels antics per a obtenir més facilment tots els cromatismes. Normalment tenen quatre claus.

Aquests són alguns exemples de quatre constructors diferents. El darrer és un flabiol amb una clau de més.

Orriols
Reig
Romero
Plans

Menú